Home Page

Meithrin/Nursery Miss Jones

Croeso i ddosbarth Miss Jones

Welcome to Miss Jones' class.

 

 

 

 

Picture 1

Dyma Alun yr Arth.  Bydd seren yr wythnos yn cael mynd ac Alun adref dros y penwythnos.  Hoffwn i chi ddod a lluniau i'r ysgol i ddangos beth wnaethoch chi gyda Alun.

Here is Alun yr Arth our class teddy bear.  He goes home with the star of the week and spends the weekend with them.  Please send pictures into class to show the other children what Alun did over the weekend.

Picture 1

Ein thema y tymor yma yw Dathlu!

Our theme for this term is Celebrations!

Rydym wedi bod yn brysur yn dysgu am ddathliadau'r Flwyddyn Newydd.  Dyma'r gwaith wnaethom ni ar Y Fari Lwyd.

We have been busy learning about traditional New Year celebrations.  Here are some examples of our work on Y Fari Lwyd.

 

Ar ol i ni greu modelau o'r Fari Lwyd fe wnaethom ni astudio gwaith arlunydd lleol William Brown.

After we created models of Y Fari Lwyd we studied a local artists work - William Brown.

Picture 1

Dyma furlun o'n gwaith.

Here is a display of our work.

Picture 1
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 12
Picture 13
Picture 14
Picture 15
Picture 16

Diolch am greu tai bwydo adar hyfryd, rydym wedi eu hongian tu fas ac rydym yn mwynhau gwylio i weld pa adar sy'n ymweld a thir yr ysgol.

Thank you for creating fantastic bird feeders.  We have placed them outside and we are enjoying watching the birds that come to visit our school grounds.

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5

Bu ymwelwyr o Brazil yn ymweld a'r ysgol yn ystod Mis Ionawr, rydym wedi bod yn dysgu am anifeiliaid y jwngl, ac wedi creu wal i ddathlu Cymreictod yn y dosbarth er mwyn dangos i'n hymwelwyr.

We had visitors from our partner school in Brazil at the school during the month of January.  We have been learning about jungle animals, and we created a Welsh themed display to show our visitors.

Picture 1
Picture 2
Picture 3

Dathlu Penblwydd Alun yr Arth yn 4 oed 04.02.16

Celebrating Alun yr Arth's 4th birthday.

Hwyl ar Ddydd Mawrth Ynyd

Shrove Tuesday

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 12
Picture 13
Picture 14
Picture 15
Picture 16
Picture 17
Picture 18
Picture 19
Picture 20

Yweliad arbennig gan Sali Mali a Dewin

Sali Mali and Dewin visit the school

Dyma ein cywion

Here are our chicks

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Adar Ysglyfaethus / Birds of Prey

Thema dinosoriaid / Dinosaur theme

Cliciwch ar y syniadau isod ar gyfer gwefannau defnyddiol....

Click on the ideas below for useful websites..

Sports Relief

Diolch am eich cefnogaeth / Thank you for your support

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 12
Picture 13
Picture 14
Picture 15
Picture 16
Picture 17
Picture 18
Picture 19
Picture 20
Picture 21
Picture 22
Picture 23
Picture 24
Picture 25
Picture 26
Picture 27
Picture 28
Picture 29
Picture 30
Picture 31
Picture 32
Picture 33
Picture 34

Hetiau'r Pasg

Easter bonnet parade.

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Hwyl gyda'r offerynnau / Fun with the instruments.

Plannu hadau blodau'r haul / Planting Sunflower seeds.

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 12
Picture 13
Picture 14
Picture 15
Picture 16
Picture 17
Picture 18
Picture 19
Picture 20
Picture 21
Picture 22
Picture 23
Picture 24
Picture 25
Picture 26
Picture 27
Picture 28

Mynd am bicnic / Going for a picnic.

Lindys yn y Dosbarth / Caterpillars in the class.

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 12

Ymweliad Ffa la la / Ffa la la visit

Yr Wyl Feithrin

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 12
Picture 13
Picture 14
Picture 15
Picture 16
Picture 17
Picture 18
Picture 19
Picture 20
Picture 21
Picture 22
Picture 23
Picture 24
Picture 25
Picture 26
Picture 27
Picture 28
Picture 29
Picture 30
Picture 31
Picture 32
Picture 33

Mabolgampau / Sports Day

Parti Mr Urdd

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 12
Picture 13
Picture 14
Picture 15
Picture 16
Picture 17
Picture 18
Picture 19
Picture 20
Picture 21
Picture 22
Picture 23
Picture 24
Picture 25