Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Croeso / Welcome

 

 

Croeso i wefan Ysgol Cynwyd Sant!

Welcome to Ysgol Cynwyd Sant's website!

 

 

Rydyn ni'n ysgol brysur a chyfeillgar! Bwriad ein gwefan yw rhoi blas i chi o'r ysgol, a rhannu gwybodaeth gyda rhieni, disgyblion a'r gymuned. Mawr obeithiwn y byddwch yn mwynhau ymweld a'n gwefan. Cysylltwch a'r ysgol yn uniongyrchol os oes unrhyw gwestiwn gennych.


We are a busy and friendly school, with lots going on. This website aims to give you a taster of the school, as well as providing regular updated information for both parents and pupils. We hope that you enjoy your visit to our website, and that you find the information you are looking for. Please feel free to contact the school directly with any queries you may have. 

 

Diolch am ymweld a'n gwefan!

Thank you for visiting our website!

 

 

ysgol cynwyd sant

 

 

Ein nôd yn Ysgol Cynwyd Sant yw i greu awyrgylch hapus a diogel lle mae pob unigolyn yn cael y cyfle i gyrraedd ei lawn potensial.

It is the aim of Ysgol Cynwyd Sant to create a safe and happy environment where every child is given the opportunity to fulfil his/her potential.

 

Lleolir yr ysgol ar safle uchel uwchben tref Maesteg yng Nghwm Llynfi, a daw plant yr ysgol o nifer o bentrefi o gwmpas y cwm. Ysgol gynradd ydym, gyda phlant o 3 i 11 oed. Mae disgyblion blwyddyn chwech yn symud ymlaen i'r ysgol Gyfun leol sef, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd.

 

The school is situated in an elevated position above the town of Maesteg in the Llynfi valley, and children from a number of villages in the surrounding area attend the school. We are a primary school, with children from 3 to 11 years of age. On leaving us, year six pupils proceed to the local Welsh medium comprehensive school Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd.

 

 

                                                    

Dyma fathodyn yr ysgol, sydd yn cynnwys deilen coeden y Dderwen. Mae hon yn rhan o hanes yr ysgol, gan taw "Ysgol Tyderwen" oedd enw'r ysgol cyn iddi symud safle i'n hadeilad presennol.

This is the school badge, which contains an Oak leaf, representing past history of the school. Before moving to its present site, the school was called "Ysgol Tyderwen".

 

 

Ysgol gyfrwng Gymraeg yw ein hysgol ni, gyda disgyblion o gartrefi Cymraeg, a di-Gymraeg yn mynychu'r ysgol.

Our school is a Welsh medium school, with children from both Welsh speaking and non Welsh speaking homes attending.

 

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615