Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Croeso / Welcome

 

 

Croeso i wefan ysgol Cynwyd Sant.

 

Ysgol Gymraeg sydd wedi ei gwreiddio nhref Maesteg yng nghwm Llynfi yw Ysgol Cynwyd Sant.  Mae’n darparu addysg o ansawdd uchel trwy gyfrwng y Gymraeg i dros 280 o blant gyda’r Saesneg yn cael ei chyflwyno ym mlwyddyn 3.  Golyga hyn fod yr holl ddisgyblion yn gadael yr ysgol yn hyderus ddwyieithog ac yn barod i’w trosglwyddo i Ysgol Gyfun Llangynwyd sydd hefyd yng nghwm Llynfi. 

 

Mae’r ysgol yn cynnig ystod o brofiadau addysgol cyfoethog ac amrywiol ac yn paratoi’r disgyblion i fod yn ddinasyddion dwyieithog cyfrifol sy’n parchu ei gilydd, eu cyd-ddyn, eu treftadaeth a’u hamgylchfyd.

 

Estynnir croeso cynnes i chi rhieni i ymuno yn holl weithgareddau’r ysgol, ac edrychwn ymlaen at bartneriaeth hapus, llwyddiannus a ffrwythlon yn ystod addysg gynradd eich plentyn.

 

Diolch yn Fawr.

 

Mrs Sarah G. D. Richards (Pennaeth)

 

 

 

Welcome to Ysgol Cynwyd Sant’s website. 

 

Ysgol Cynwyd Sant is a Welsh medium school that is firmly rooted in Maesteg within the Llynfi valley.  It provides high quality Welsh-medium education to over 280 pupils with English introduced in Year 3. This ensures that all the pupils leave the school competent and confident in their use of both languages and thoroughly prepared for the transition to Ysgol Gyfun Llangynwyd which is also in Llynfi valley. 

 

The school provides a range of rich educational experiences and prepares the pupils to become responsible bilingual citizens that respect each other, their peers, their heritage and their environment.

 

You are invited as parents to participate in all the school’s activities and we look forward to a happy, successful and meaningful partnership during your child’s primary education

 

Mrs Sarah G. D. Richards (Headteacher)

 

 

 

ysgol cynwyd sant

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615