Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Diogelu ac Amddiffyn Plant / Safeguarding Children

Swyddogion Diogelu Plant yr Ysgol / School Child Protection Officers

 

Mrs Sarah G D Richards - Pennaeth / Headteacher

Mrs Rebecca Hawkins - Dirprwy Bennaeth / Deputy Headteacher

Mrs Katherine Daives - Llywodraethwraig / Governor

 

Huw Jenkins - Cadeirydd y Llywodraethwyr / Chair of Governors

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615