Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Meithrin / Nursery Miss Jones

Staff y dosbarth / Classroom Staff:

Miss Jones

Mrs Lewis

Mrs Lloyd

 

 

 

Dyma gopi o amserlen y dosbarth. 

Here is a copy of the class timetable.

 

Alun yr Arth

 

Dyma Alun yr Arth, ffrind y dosbarth.  Bydd seren yr wythnos yn cael mynd a

Alun adref dros y penwythnos.

Here is Alun yr Arth, a friend of our class.  The star of the week will take

Alun home over the weekend.

 

Ein thema'r tymor hwn yw:

Our theme for this term is:

Dyma ni yn mwynhau yn ein dosbarth newydd

Here we are enjoying ourselves in our new class.

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615