Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Blwyddyn 1/Year 1 Miss Morgan

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

'Byw'n Iach' oedd ein thema cyntaf ac un peth rydym wedi mwynhau gwneud yw...ARBROFION!

* Arbrawf 1: Effaith diodydd ar ein dannedd: Fe wnaethom rhoi ŵy mewn dŵr ac ŵy mewn Pepsi...dyma beth ddigwyddodd...

* Arbrawf 2: Germau ar ein bwyd: Fe wnaethom rhoi bara mewn bag heb ei gyffwrdd a darn arall o fara mewn bag ar ôl i bawb ei gyffwrdd a rhoi eu germau arno..ych! Edrychwch beth ddigwyddodd...

* Arbrawf 3: Loli pops iach: Mmmm...fe wnaaethom loli pops iach a gweld sut y mae dŵr yn newid ar ôl bod yn y rhewgell. Blasus!

 

Our first theme was 'healthy Living' and one thing we enjoyed was...doing lots of EXPERIMENTS!

* Experiment 1: How drinks can have an affect on our teeth: We placed an egg in water and an egg in Pepsi...this is what happened...

* Experiment 2: Germs on our food: We placed one piece of bread in a plastic bag without touching it and another in a bag after everyone in class had touched it and placed their germs on it. Look at what happened...

* Experiment 3: Healthy lolly pops: Mmmm...we made healthy lolly pops and saw what happens to water when you place it in the freezer. Tasty!

 

----------------------------------------------------------------------

 

 

Ein thema newydd y tymor hwn yw...ARCHARWYR! Byddwn yn archwilio i weld 'Beth sy'n gwneud archarwr go iawn?' ac yn gwneud llawer o bethau creadigol gyda'n hysgrifennu a'n celf!

Our theme this term is...SUPERHEROES! We will be exploring 'What makes a real superhero?' and get creative with our writing and art!

 

----------------------------------------------------------------------

Rydym yn mwynhau dysgu am wahanol arlunwyr ymMlwyddyn 1, megis Picasso, Romero Britto a Vincent Van Gogh.

Rydym yn mwynhau dysgu am wahanol arlunwyr ym Mlwyddyn 1, megis Picasso, Romero Britto a Vincent Van Gogh.

Yn gyntaf dysgom am dechnegau Pablo Picasso er mwyn creu portreadau diddorol. Ydych chi'n credu ein bod wedi llwyddo i ddefnyddio'i syniadau i greu rhai ein hun?

First of all we learnt about Pablo Picasso's techniques which he used to create his unique and interesting portraits. Do you think we've managed to use his ideas well to create our own?

Roeddem yn lwcus iawn i dderbyn ymwelwyr o Frazil i'r ysgol! Dysgom am un o arlunwyr enwog Brasil, Romero Britto. Mae'n hoffi creu celf lliwgar iawn. Dyma ni'n rhoi cynnig ar efelychu ei waith..

We were very fortunate to have visitors from Brazil visit us at school! We learnt about one of Brazil's famous artists, Romero Britto. He loves creating colorful art. Here we are having a go at emulating his work...

 

Rydym yn ffodus iawn i dderbyn ymwelwyr i'r ysgol ac i'r dosbarth.

We are very fortunate that we are able to receive visitors to our school and classroom.

Sain Ffagan

Still image for this video
Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615