Home Page

Blwyddyn 5/Year 5 Mrs Cornish

 

Ymweliad a Bryncelyn/Our Visit to Bryncelyn ......

Ymweliad a Bryncelyn/Our Visit to Bryncelyn ...... 1 Canu swynol! Beautiful singing!
Ymweliad a Bryncelyn/Our Visit to Bryncelyn ...... 2

Gweithdy Celf gyda Rhys Padarn Jones

Ein thema y tymor hwn yw:

Our theme this term is:

 

 

 

 

 

 

Buom ni yn yr Odeon ym Mhenybont i wylio 'Star Wars:The Force Awakens'.

We visited the Odeon cinema in Bridgend to watch 'Star Wars:The Force Awakens'.

 

Star Wars:The Force Awakens

Star Wars:The Force Awakens 1
Star Wars:The Force Awakens 2
Star Wars:The Force Awakens 3

Siarad Cyhoeddus 1

Still image for this video

Siarad Cyhoeddus 2

Still image for this video