Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Blwyddyn 5/Year 5 Mrs Cornish

 

Ymweliad a Bryncelyn/Our Visit to Bryncelyn ......

Gweithdy Celf gyda Rhys Padarn Jones

Ein thema y tymor hwn yw:

Our theme this term is:

 

 

 

 

 

 

Buom ni yn yr Odeon ym Mhenybont i wylio 'Star Wars:The Force Awakens'.

We visited the Odeon cinema in Bridgend to watch 'Star Wars:The Force Awakens'.

 

Star Wars:The Force Awakens

Siarad Cyhoeddus 1

Still image for this video

Siarad Cyhoeddus 2

Still image for this video
Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615