Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Blwyddyn 3/Year 3 Mrs Williams

 

Dyma lluniau o ni yn y sinema yn gwylio'r CMM!

Here are some pictures of us enjoying in the cinema watching The BFG!

 

Datblygu sgiliau Llafar- Cynllun Clebran!

Developing oracy skills- Cynllun Clebran! 

 

Dathlu diwrnod Roald Dahl!

Celebrating Roald Dahl day!

Ymweliad Mark Griffiths

Mark Griffiths visit 

 

Robert Record yn helpu ni ddatrys problemau.

Robert Record helping us with our problem solving.

 

 

Mae wedi bod yn gyfnod prysur iawn yn nosbarth Mrs Williams. Dewch i weld beth ydym wedi bod yn dysgu. 

 

It has been a very busy few months in Mrs Williams' class. Here are a few pictures to show you what we have been doing. 

 

Gwaith celf tan gwyllt / Fire works art work

Sioe Martin Geraint / Martin Geraint visit.

Dysgu wrth ganu/ Learning through song.

Gwaith sgriptio Merch o Gefn Ydfa/ Script work Maid of Cefn Ydfa

Gwaith amrywiol a offer Techniquest/ Different lessons and Techniquest tools

Menter busnes blwyddyn 3.

Year 3 busnes venture

 

Blwyddyn 3 yn gwerthu gemwaith, bisgedi a cacennau a hyd my oed wedi agor siop peintio wynebau. Pawb wedi mwynhau! Alan Sugars y dyfodol rwy'n siwr. 

 

Year 3 selling jewellery, biscuits and cakes and even opened their own nail painting shop. Budding Alan Sugars of the future I'm sure. 

 

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615