Home Page

Blwyddyn 2/Year 2 Mr Price

Croeso i Ddosbarth Mr. Price!

Welcome to Mr. Price's Class!

 

Cynorthwywraig: Miss. Clare John

Meic y mwnci! Mae Meic yn ffrind i bawb yn y dosbarth!

 

Mae Meic yn dweud DARLLEN!

Mike says READ!

 

Ein themau y tymor hwn / Our themes this term

 

Bwyta'n Iach a Chadw'n Heini /

Healthy Eating and Keeping Fit

 

and

 

Dydd a Nos / Night and Day

 

Cwpan Rygbi'r Byd 2015

Llongyfarchiadau i Seland Newydd!!!

Congratulations to New Zealand!!!

 

Gweithgareddau'r Dosbarth

Class Activities

 

 

 

 

Pa mor bell gallwch chi gicio'r bel?
How far can you kick the ball?
Mesuron ni y pellter teithiodd y bel mewn metrau.
We measured the distance the ball travelled.