Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Meithrin-Derbyn/Nursery-Reception Mrs Hunt

 

Dyma staff y dosbarth

                      Mrs Hunt                                                       Mrs Lewis                                                          Mrs Thurlow

Amserlen y dosbarth. The class timetable

Rydyn ni yn gwneud llawer o bethau tu fewn a thu fas i'n dosbarth. We have lots of things to do in and o of our class.

Rydyn ni yn hoffi mynd allan i chwarae. We love going out to play.

Dyma ni ar y chwarae meddal. Here we are on our soft play.

Dyma ni yn yr Hydref. Rydyn ni wedi casglu dail, brigau a chonau'r pinwydd. Here we are embracing the Autumn. We are collecting leaves, twigs and pine cones.

Diolch am eich gwaith cyswllt cartref mae eich bocsys trysor yn arbenning. Thank you for your hard work at home. Your treasure boxes were lovely.

Daeth pobl tan i'n hysgol. The fire service visited the school.

Ein gwaith ar ol ymweliad y pobl tan. Our work after the visit from the fire service.

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda!

oddiwrth

Mrs Hunt, Mrs Thurlow a Mrs Lewis.

 

Ein thema ni y tymor hwn yw Brr!

Our theme this term is Brr!

Dyma'r Fari Lwyd. Here is the Mari Lwyd.

Rydyn ni wedi dysgu am y Calennig. We have been learning about the Calennig.

Cardiau Santes Dwynwen/ Our Santes Dwynwen cards

Rygbi/Rugby

Daeth bwystfilod bychain i'r ysgol heddiw. Minibeasts came to school today.

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615