Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Blwyddyn 3/Year 3 - Mrs C Williams

Ein prosiect cyntaf eleni oedd am y corff. Dyma rhai o'n gweithgareddau!

Our first project of the year was about the body. Here are some of our activities!

 

 

Gwersi 'ukeleles' gyda Mr Roberts!

Bwyd mynydd o fwyd!

Food glorious food!

Rydym wedi bod yn brysur yn ymchwilio mewn i bwydydd iachus ac afiach a defnyddio ein synhwyrau i ddisgrifio bwyd.

We have been busy researching into healthy and unhealthy foods and using our senses to describe different foods. 

 

Roedden yn brysur iawn yn ystod adeg y Nadolig, dyma rhai o’r gweithgareddau. 

We had a very busy Christmas period. Here are some of our activities.

O

Canu yn cartref hen oed Bryncelyn!

Singing at Bryncelyn care home.

 

 

 

CB7E55D0-5D53-42FF-B2BB-7109690D6616.MOV

Still image for this video

0F0D48CD-8145-4A86-A7D5-59C6439706BE.MOV

Still image for this video

Ein sioe ffasiynau gwisg nadoligaidd 

Our Christmas dress fashion show.

 

 Gig a chyfansoddi gyda Bronwen Lewis!

EBF27400-7E95-4ABD-811F-6B604FD4E9F0.MOV

Still image for this video

DF1AB4D8-DF1F-4610-A4E5-FCB2EE56599C.MOV

Still image for this video

4BABF326-A2A5-4E58-8C25-FDA5B8FF0143.MOV

Still image for this video

8760CD56-F532-4CF1-AE13-A5010C4376E5.MOV

Still image for this video

F5E3EF01-6775-4B8B-AC6F-8CB151990D35.MOV

Still image for this video

AA69A2F0-2E8D-489F-B084-F8515B34FF89.MOV

Still image for this video

Ni’n dathlu diwrnod santes Dwynwen!

Celebrating St Dwynwen’s day

Rydym wedi cael hanner tymor prysur dros ben gyda gwersi gwahanol, ac ymwelwyr diddorol. 

Dyma beth ni wedi bod yn gwneud.

We have had a very busy half term, filled with different lessons and interesting visitors. 

Here are some pictures. 

Lifeguards-RNLI
Gweithgareddau amrywiol
Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615