Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Meithrin/Nursery - Mrs S J Bartley

 

 

 

Croeso i'r Dosbarth Meithrin ~ Welcome to Nursery Class

Mae 26 o blant yn y dobsarth, 10 o fechgyn ac 16 o ferched ~ We have 26 children in our class, 10 boys and 16 girls!

Dyma ni ~ Here we are:

 

 

 

Mae 3 aelod o staff ~ There are 3 staff members

Dyma staff ein dosbarth ni ~ Here are the staff:

                                   

      Athrawes ~ Teacher          

Mrs Bartley

Cynorthwyydd ~ Class Assistant

Miss Thomas

Cynorthwyydd ~ Class Assistant

Mrs Richards

 

 

 

Dyma amserlen yr wythnos i'ch helpu chi i gofio'r pethau pwysig ~

Here is our weekly timetable to help you remember the important things

 

 

 

 

                   

 

Dyma Enfys, sy'n mynd adref gyda 'Seren yr Wythnos' bob Dydd Gwener!

This is Enfys, who goes home with the 'Star of the Week' each Friday!

 

 

Enfys ~ Rainbow

Mae Enfys yn hoff iawn o liwiau (Cofiwch i ymarfer eich lliwiau yn barod i Enfys):

Enfys loves colours (Remember to practice your colours ready for Enfys): 

 

Coch    oren    melyn    du    glas    gwyrdd    porffor    pinc    llwyd    gwyn

 

Dyma 'Seren yr Wythnos' ~ Here is our 'Star of the Week':

 

                                                                                              

 

Mwynhewch y penwythnos! ~ Enjoy the Weekend!

 

 

Rydyn ni'n mwynhau dathlu Penblwyddi. Gwisgo'r het penblwydd hapus, gwneud dymuniad, chwythu'r canhwyllau... a chanu penblwydd hapus wrth gwrs!

We enjoy celebrating birthdays. Wearing the birthday hat, make a wish and blow out the candles ... and singing 'Penblwydd hapus' of course!

 

 

Penblwydd hapus i ti,

Penblwydd hapus i ti,

Penblwydd hapus i ......,

Penblwydd hapus i ti!

Hip pip hwre!!!!!!!!!!

 

                             

 

Pared hetiau ~ Easter bonnets

Ein hoff ffrwyth ~ Our favourite fruit

Cywion ~ Chicks

Dydd Gwyl Dewi

Blasu cawl ~ Tasting cawl

Sgiliau corfforol - Taflu crempog ~ Physical skills - Tossing pancakes

Blasu Crempogau iym iym! ~ Tasting Pancakes!

ANifeiliaid Mrs Wishi Washi ~ Mrs Wishi Washi masks

Helpu Mrs Wishi Washi/ anifeiliaid drwg! ~ Helping Mrs Wishi Washi/ Naughty animals

Cardiau Santes Dwynwen "Rwy'n dy garu di!" - St Dwynwen cards

Blwyddyn Newydd Dda i chi - Happy New Year

Still image for this video

Blwyddyn Newydd Dda i chi - Happy New Year

Still image for this video

Blwyddyn Newydd dda - Happy new year

Still image for this video

Blwyddyn Newydd dda! - Happy New Year

Still image for this video

Blwyddyn Newydd Dda i chi! - Happy New Year!

Still image for this video

Blwyddyn Newydd Dda i chi! - Happy new year!

Still image for this video
Blwyddyn Newydd dda i chi - Happy New Year!
Defnyddio'r sgrin werdd I greu fideo Blwyddyn newydd Dda - Using the Green Screen to create a New Years video

Blwyddyn Newydd Dda i chi - Happy new year

Still image for this video
Defnyddio'r sgrin werdd I greu fideo Blwyddyn newydd Dda - Using the Green Screen to create a New Years video

Blwyddyn Newydd dda i chi! - Happy New year!

Still image for this video
Defnyddio'r sgrin werdd I greu fideo Blwyddyn newydd Dda - Using the Green Screen to create a New Years video.

Hwyl yn sioe Martyn Geraint a Meilyr ~ Fun in the martyn Geraint and Meilyr show

Cymeriadau Cyngerdd Nadolig ~ Christmas concert characters

Celf a chrefft Nadoligaidd ~ Creative Christmas

Ymweliad y nyrs deintydd ~ Dental Nurse visit

Dadmer bwyd Mr Draenog ~ Melting Mr. Draenog's food

Patrymau yn yr amgylchfyd ~Patterns in the Environment

Sesiwn pel-rwyd yr Urdd ~ Urdd netball session

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615