Home Page

Meithrin/Nursery - Mrs S J Bartley

 

 

 

Croeso i'r Dosbarth Meithrin ~ Welcome to Nursery Class

Mae 26 o blant yn y dobsarth, 10 o fechgyn ac 16 o ferched ~ We have 26 children in our class, 10 boys and 16 girls!

Dyma ni ~ Here we are:

 

 

 

Mae 3 aelod o staff ~ There are 3 staff members

Dyma staff ein dosbarth ni ~ Here are the staff:

                                   

      Athrawes ~ Teacher          

Mrs Bartley

Cynorthwyydd ~ Class Assistant

Miss Thomas

Cynorthwyydd ~ Class Assistant

Mrs Richards

 

 

 

Dyma amserlen yr wythnos i'ch helpu chi i gofio'r pethau pwysig ~

Here is our weekly timetable to help you remember the important things

 

 

 

 

                   

 

Dyma Enfys, sy'n mynd adref gyda 'Seren yr Wythnos' bob Dydd Gwener!

This is Enfys, who goes home with the 'Star of the Week' each Friday!

 

 

Enfys ~ Rainbow

Mae Enfys yn hoff iawn o liwiau (Cofiwch i ymarfer eich lliwiau yn barod i Enfys):

Enfys loves colours (Remember to practice your colours ready for Enfys): 

 

Coch    oren    melyn    du    glas    gwyrdd    porffor    pinc    llwyd    gwyn

 

Dyma 'Seren yr Wythnos' ~ Here is our 'Star of the Week':

 

                                                                                              

 

Mwynhewch y penwythnos! ~ Enjoy the Weekend!

 

 

Rydyn ni'n mwynhau dathlu Penblwyddi. Gwisgo'r het penblwydd hapus, gwneud dymuniad, chwythu'r canhwyllau... a chanu penblwydd hapus wrth gwrs!

We enjoy celebrating birthdays. Wearing the birthday hat, make a wish and blow out the candles ... and singing 'Penblwydd hapus' of course!

 

 

Penblwydd hapus i ti,

Penblwydd hapus i ti,

Penblwydd hapus i ......,

Penblwydd hapus i ti!

Hip pip hwre!!!!!!!!!!

 

                             

 

Pared hetiau ~ Easter bonnets

Pared hetiau ~ Easter bonnets 1
Pared hetiau ~ Easter bonnets 2
Pared hetiau ~ Easter bonnets 3
Pared hetiau ~ Easter bonnets 4
Pared hetiau ~ Easter bonnets 5
Pared hetiau ~ Easter bonnets 6
Pared hetiau ~ Easter bonnets 7
Pared hetiau ~ Easter bonnets 8
Pared hetiau ~ Easter bonnets 9
Pared hetiau ~ Easter bonnets 10
Pared hetiau ~ Easter bonnets 11
Pared hetiau ~ Easter bonnets 12
Pared hetiau ~ Easter bonnets 13
Pared hetiau ~ Easter bonnets 14
Pared hetiau ~ Easter bonnets 15
Pared hetiau ~ Easter bonnets 16
Pared hetiau ~ Easter bonnets 17
Pared hetiau ~ Easter bonnets 18
Pared hetiau ~ Easter bonnets 19
Pared hetiau ~ Easter bonnets 20
Pared hetiau ~ Easter bonnets 21
Pared hetiau ~ Easter bonnets 22
Pared hetiau ~ Easter bonnets 23
Pared hetiau ~ Easter bonnets 24
Pared hetiau ~ Easter bonnets 25
Pared hetiau ~ Easter bonnets 26
Pared hetiau ~ Easter bonnets 27

Ein hoff ffrwyth ~ Our favourite fruit

Ein hoff ffrwyth ~ Our favourite fruit 1
Ein hoff ffrwyth ~ Our favourite fruit 2
Ein hoff ffrwyth ~ Our favourite fruit 3
Ein hoff ffrwyth ~ Our favourite fruit 4
Ein hoff ffrwyth ~ Our favourite fruit 5
Ein hoff ffrwyth ~ Our favourite fruit 6
Ein hoff ffrwyth ~ Our favourite fruit 7
Ein hoff ffrwyth ~ Our favourite fruit 8

Cywion ~ Chicks

Cywion ~ Chicks 1
Cywion ~ Chicks 2
Cywion ~ Chicks 3
Cywion ~ Chicks 4
Cywion ~ Chicks 5
Cywion ~ Chicks 6
Cywion ~ Chicks 7
Cywion ~ Chicks 8
Cywion ~ Chicks 9
Cywion ~ Chicks 10
Cywion ~ Chicks 11
Cywion ~ Chicks 12
Cywion ~ Chicks 13
Cywion ~ Chicks 14
Cywion ~ Chicks 15
Cywion ~ Chicks 16
Cywion ~ Chicks 17
Cywion ~ Chicks 18
Cywion ~ Chicks 19
Cywion ~ Chicks 20
Cywion ~ Chicks 21
Cywion ~ Chicks 22
Cywion ~ Chicks 23
Cywion ~ Chicks 24
Cywion ~ Chicks 25
Cywion ~ Chicks 26
Cywion ~ Chicks 27
Cywion ~ Chicks 28
Cywion ~ Chicks 29
Cywion ~ Chicks 30

Dydd Gwyl Dewi

Dydd Gwyl Dewi 1

Blasu cawl ~ Tasting cawl

Sgiliau corfforol - Taflu crempog ~ Physical skills - Tossing pancakes

Blasu Crempogau iym iym! ~ Tasting Pancakes!

ANifeiliaid Mrs Wishi Washi ~ Mrs Wishi Washi masks

Helpu Mrs Wishi Washi/ anifeiliaid drwg! ~ Helping Mrs Wishi Washi/ Naughty animals

Cardiau Santes Dwynwen "Rwy'n dy garu di!" - St Dwynwen cards

Blwyddyn Newydd Dda i chi - Happy New Year

Still image for this video

Blwyddyn Newydd Dda i chi - Happy New Year

Still image for this video

Blwyddyn Newydd dda - Happy new year

Still image for this video

Blwyddyn Newydd dda! - Happy New Year

Still image for this video

Blwyddyn Newydd Dda i chi! - Happy New Year!

Still image for this video

Blwyddyn Newydd Dda i chi! - Happy new year!

Still image for this video
Blwyddyn Newydd dda i chi - Happy New Year!
Defnyddio'r sgrin werdd I greu fideo Blwyddyn newydd Dda - Using the Green Screen to create a New Years video

Blwyddyn Newydd Dda i chi - Happy new year

Still image for this video
Defnyddio'r sgrin werdd I greu fideo Blwyddyn newydd Dda - Using the Green Screen to create a New Years video

Blwyddyn Newydd dda i chi! - Happy New year!

Still image for this video
Defnyddio'r sgrin werdd I greu fideo Blwyddyn newydd Dda - Using the Green Screen to create a New Years video.

Hwyl yn sioe Martyn Geraint a Meilyr ~ Fun in the martyn Geraint and Meilyr show

Hwyl yn sioe Martyn Geraint a Meilyr ~ Fun in the martyn Geraint and Meilyr show 1
Hwyl yn sioe Martyn Geraint a Meilyr ~ Fun in the martyn Geraint and Meilyr show 2
Hwyl yn sioe Martyn Geraint a Meilyr ~ Fun in the martyn Geraint and Meilyr show 3
Hwyl yn sioe Martyn Geraint a Meilyr ~ Fun in the martyn Geraint and Meilyr show 4
Hwyl yn sioe Martyn Geraint a Meilyr ~ Fun in the martyn Geraint and Meilyr show 5
Hwyl yn sioe Martyn Geraint a Meilyr ~ Fun in the martyn Geraint and Meilyr show 6
Hwyl yn sioe Martyn Geraint a Meilyr ~ Fun in the martyn Geraint and Meilyr show 7

Cymeriadau Cyngerdd Nadolig ~ Christmas concert characters

Cymeriadau Cyngerdd Nadolig ~ Christmas concert characters 1
Cymeriadau Cyngerdd Nadolig ~ Christmas concert characters 2
Cymeriadau Cyngerdd Nadolig ~ Christmas concert characters 3
Cymeriadau Cyngerdd Nadolig ~ Christmas concert characters 4
Cymeriadau Cyngerdd Nadolig ~ Christmas concert characters 5
Cymeriadau Cyngerdd Nadolig ~ Christmas concert characters 6
Cymeriadau Cyngerdd Nadolig ~ Christmas concert characters 7
Cymeriadau Cyngerdd Nadolig ~ Christmas concert characters 8
Cymeriadau Cyngerdd Nadolig ~ Christmas concert characters 9
Cymeriadau Cyngerdd Nadolig ~ Christmas concert characters 10
Cymeriadau Cyngerdd Nadolig ~ Christmas concert characters 11
Cymeriadau Cyngerdd Nadolig ~ Christmas concert characters 12
Cymeriadau Cyngerdd Nadolig ~ Christmas concert characters 13
Cymeriadau Cyngerdd Nadolig ~ Christmas concert characters 14
Cymeriadau Cyngerdd Nadolig ~ Christmas concert characters 15
Cymeriadau Cyngerdd Nadolig ~ Christmas concert characters 16
Cymeriadau Cyngerdd Nadolig ~ Christmas concert characters 17
Cymeriadau Cyngerdd Nadolig ~ Christmas concert characters 18
Cymeriadau Cyngerdd Nadolig ~ Christmas concert characters 19
Cymeriadau Cyngerdd Nadolig ~ Christmas concert characters 20
Cymeriadau Cyngerdd Nadolig ~ Christmas concert characters 21
Cymeriadau Cyngerdd Nadolig ~ Christmas concert characters 22
Cymeriadau Cyngerdd Nadolig ~ Christmas concert characters 23

Celf a chrefft Nadoligaidd ~ Creative Christmas

Ymweliad y nyrs deintydd ~ Dental Nurse visit

Ymweliad y nyrs deintydd ~ Dental Nurse visit 1
Ymweliad y nyrs deintydd ~ Dental Nurse visit 2
Ymweliad y nyrs deintydd ~ Dental Nurse visit 3
Ymweliad y nyrs deintydd ~ Dental Nurse visit 4
Ymweliad y nyrs deintydd ~ Dental Nurse visit 5
Ymweliad y nyrs deintydd ~ Dental Nurse visit 6

Dadmer bwyd Mr Draenog ~ Melting Mr. Draenog's food

Patrymau yn yr amgylchfyd ~Patterns in the Environment

Sesiwn pel-rwyd yr Urdd ~ Urdd netball session

Sesiwn pel-rwyd yr Urdd ~ Urdd netball session 1
Sesiwn pel-rwyd yr Urdd ~ Urdd netball session 2
Sesiwn pel-rwyd yr Urdd ~ Urdd netball session 3
Sesiwn pel-rwyd yr Urdd ~ Urdd netball session 4
Sesiwn pel-rwyd yr Urdd ~ Urdd netball session 5
Sesiwn pel-rwyd yr Urdd ~ Urdd netball session 6
Sesiwn pel-rwyd yr Urdd ~ Urdd netball session 7
Sesiwn pel-rwyd yr Urdd ~ Urdd netball session 8
Sesiwn pel-rwyd yr Urdd ~ Urdd netball session 9
Sesiwn pel-rwyd yr Urdd ~ Urdd netball session 10
Sesiwn pel-rwyd yr Urdd ~ Urdd netball session 11
Sesiwn pel-rwyd yr Urdd ~ Urdd netball session 12
Sesiwn pel-rwyd yr Urdd ~ Urdd netball session 13
Sesiwn pel-rwyd yr Urdd ~ Urdd netball session 14
Sesiwn pel-rwyd yr Urdd ~ Urdd netball session 15
Sesiwn pel-rwyd yr Urdd ~ Urdd netball session 16