Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Bl 3/4 - Yr 3/4 Miss Herdman

Ein thema ni nawr yw'r Rhyfel Byd Cyntaf.

Our theme this term is World war one.

Dyma lluniau o ein ymweliad i'r gofadail ym Maesteg.

These are some pictures form our visit to the cenotaph in Maesteg.

lluniau Techniquest

Dyma rhai o arddangosfeydd y dosbarth!

Here are some of our displays around the class!

 

Can 1

Can 2

Can 3

Can olaf

On June the 11th  as part of our theme, we visited the Liberty Stadium!

These are a few pictures of our day. 

Dyma gwaith Molly a hi enillodd awdur yr wythnos wythnos diwethaf.

As part of our theme the class worked in groups to create a brand new trainer! 

These are some of the designs. 

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615