Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

E-ddiogelwch/E-safety

Gwybodaeth i Rieni 

Nod y sleidiau hyn yw codi ymwybyddiaeth o rai o’r problemau sy'n codi pan fydd plant a phobl ifanc yn creu cysylltiadau a ffrindiau amhriodol ar-lein.

 

Information for Parents

The aim of these slides is to raise your awareness of some of the issues around children and young people making inappropriate online friendships and contacts.

 

Ffrindiau ar-lein (Rhieni a gofalwyr)              Online friendships (Parents and carers)

 

          

 

Gemau Ar Lein | Online Gaming

 

Gwybodaeth ar addasrwydd gemau cyfrifiadur | Information on the suitability of computer games. 

 

SaferInternet.org.uk

PEGI Ratings 

 

                                                          

 

 

Cliciwch isod er mwyn dysgu sut i gadw'n ddiogel ar lein!
Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615