Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Blwyddyn 4a5/Yr 4&5 Miss Thomas

Dyma ein amserlen:

Here is our class timetable:

 

Ein thema nawr:

Our theme a the moment is:

Dewch i ddysgu gyda ni

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

Parti VE

Ymweliad Amgueddfa Abertawe

Ein ymweliad i Amgueddfa Abertawe.

Our visit to Swansea Museum:

Dyma ni wrthi'n creu bisgedi:

 

 

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615