Home Page

Staff Cynwyd Sant

Dewch i gwrdd a staff yr ysgol!

Come and meet the staff of our school!

 

Pennaeth / Headteacher: Mrs Sarah Gwen Richards

Dirprwy Bennaeth / Deputy Headteacher: Mrs Rebecca Hawkins 

 

Tim Arwain / Leadership Team:

Pennaeth / Headteacher - Mrs Sarah Gwen Richards

Dirprwy Bennaeth / Deputy Headteacher - Mrs Rebecca Hawkins

Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol /

Additional Learning Needs Coordinator - Miss Gwennan Jones

Arweinydd Llythrennedd / Literacy Leader - Mrs Allison Walters

Arweinydd Rhifedd / Numeracy Leader - Mrs Ruth Davies-McHugh

Arweinydd Lles / Wellbeing Leader - Miss Rhian Hicks

Arweinydd Cymhwysedd Digidol/

Digital Competency Leader - Mr Tom Roberts

 

Athrawon / Teachers:

 

Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase:

Meithrin / Nursery - Mrs Sarah-Jayne Bartley

Meithrin-Derbyn/ Nursery-Reception -Miss Gwennan Jones

Derbyn-Bl1 / Reception-Yr1 - Mrs Allison Walters

Blwyddyn 1-2 / Year 1-2 -Mrs Mari Hunt

Blwyddyn 2 / Year 2 - Miss Rhian Hicks

 

Cyfnod Allweddol 2 / Key Stage 2

Blwyddyn 3 / Year 3 - Miss Emily Evans (Mrs Catrin Williams)

Blwyddyn 3-4 / Year 3-4 - Mr Peter Price

Blwyddyn 4 / Year 4 - Mrs Rebecca Hawkins

Blwyddyn 5 / Year 5 - Mrs Ruth Davies-McHugh

Blwyddyn 5-6 / Year 5-6 - Miss Sian Thomas

Blwyddyn 6 / Year 6 - Mr Tom Roberts

                                      

 

Staff Cefnogi / Support Staff:

Uwch Swyddog Cymorth Dysgu / Senior Learning Support Officer- Mrs Victoria Edwards

Uwch Swyddog Cymorth Dysgu / Senior Learning Support Officer- Mrs Sarah Jenkins

Uwch Swyddog Cymorth Dysgu / Senior Learning Support Officer- Mrs Samantha Clement

LSO - Mrs Elena Lewis

LSO - Mrs Christine Davies

LSA - Miss Claire John 

LSA - Mrs Jane Richards

LSA - Mrs Carolyn Davidson

LSA - Mrs Ruth Kadri

LSA - Mrs Bethan Thurlow

LSA - Mr Sam Jukes (Miss Nerys Thomas)

LSA - Mrs Ceri Howells

LSA - Miss Maisie Guild

Cymorth 1:1 Support -  Miss Lowri Watkin

 

Staff Swyddfa / Office Staff

Rheolwr Swyddfa / Office Manager - Mrs Susan Williams

Clerc Ysgol / School Clerk - Ms Justine Fahey

 

Gofalwr / Caretaker - Mr Adrian Davies