Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Staff Cynwyd Sant

Dewch i gwrdd a staff yr ysgol!

Come and meet the staff of our school!

 

Pennaeth / Headteacher: Mrs Sarah Gwen Richards

Dirprwy Bennaeth / Deputy Headteacher: Mrs Rebecca Hawkins 

 

Tim Arwain / Leadership Team:

Pennaeth / Headteacher - Mrs Sarah Gwen Richards

Dirprwy Bennaeth / Deputy Headteacher - Mrs Rebecca Hawkins

Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol /

Additional Learning Needs Coordinator - Miss Gwennan Jones

Arweinydd Llythrennedd / Literacy Leader - Mrs Allison Walters

Arweinydd Rhifedd / Numeracy Leader - Mrs Ruth Davies-McHugh

Arweinydd Lles / Wellbeing Leader - Miss Rhian Hicks

Arweinydd Cymhwysedd Digidol/

Digital Competency Leader - Mr Thomas Roberts

 

Athrawon / Teachers:

 

Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase:

Meithrin / Nursery - Mrs Samantha Clement / Mrs Ruth Kadri

Meithrin a Derbyn / Nursery & Reception -

Mrs Emily Pugh (Mrs Sarah-Jayne Bartley)

Derbyn / Reception -Mrs Allison Walters

Blwyddyn 1 / Year1 - Miss Gwennan Jones

Blwyddyn 1 a 2 / Year 1 & 2 -Mrs Mari Hunt

Blwyddyn 2 / Year 2 -Mrs Rhian Thomas

 

Cyfnod Allweddol 2 / Key Stage 2

Blwyddyn 3 a 4 / Year 3 & 4 - Mrs Catrin Williams

Blwyddyn 4 / Year 4 - Mrs Rebecca Hawkins

Blwyddyn 5 / Year 5 - Mrs Ruth Davies-McHugh

Blwyddyn 5 a 6 / Year 5 & 6 - Miss Emily Evans / Mr Thomas Roberts

Blwyddyn 6 / Year 6 -Miss Sian Thomas

 

ALP teacher - Miss Emily Evans

                                      

 

Staff Cefnogi / Support Staff:

Uwch Swyddog Cymorth Dysgu / Senior Learning Support Officer-

Mrs Victoria Edwards

Mrs Sarah Jenkins

Mrs Samantha Clement

Mrs Ruth Kadri

LSO - Mrs Elena Lewis

LSO - Mrs Christine Davies

LSA - Miss Claire John 

LSA - Mrs Jane Richards

LSA - Mrs Carolyn Davidson

LSA - Mrs Ruth Kadri

LSA - Mrs Bethan Thurlow

LSA - Miss Nerys Thomas

LSA - Mrs Ceri Howells

LSA - Miss Sian Rushforth

 

Staff Swyddfa / Office Staff

Rheolwr Swyddfa / Office Manager - Mrs Susan Williams

Clerc Ysgol / School Clerk - Ms Justine Fahey

 

Gofalwr / Caretaker - Mr Adrian Davies

 

 

 

 

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615