Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Staff Cynwyd Sant

 

Pennaeth / HeadteacherMrs Sarah Gwen Richards
Dirprwy Bennaeth / Deputy HeadteacherMrs Rebecca Hawkins 
  
Tim Arwain / Leadership Team 

Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol /

Additional Learning Needs Coordinator 

Miss Gwennan Jones
Arweinydd Llythrennedd / Literacy LeaderMrs Allison Walters
Arweinydd Rhifedd / Numeracy LeaderMrs Ruth Davies-McHugh
Arweinydd Lles / Wellbeing LeaderMrs Rhian Thomas

Arweinydd Cymhwysedd Digidol/

Digital Competency Leader

Mr Thomas Roberts

 

 

Athrawon / Teachers 
Meithrin / NurseryMrs Samantha Clement / Mrs Ruth Kadri
Meithrin a Derbyn / Nursery & Reception Mrs Emily Pugh (Mrs Sarah-Jayne Bartley)
Derbyn / ReceptionMrs Allison Walters
Blwyddyn 1 / Year1Miss Gwennan Jones
Blwyddyn 1 a 2 / Year 1 & 2Mrs Mari Hunt
Blwyddyn 2 / Year 2Mrs Rhian Thomas
Blwyddyn 3 a 4 / Year 3 & 4Mrs Catrin Williams
Blwyddyn 4 / Year 4Mrs Rebecca Hawkins
Blwyddyn 5 / Year 5Mrs Ruth Davies-McHugh
Blwyddyn 5 a 6 / Year 5 & 6Miss Emily Evans / Mr Thomas Roberts
Blwyddyn 6 / Year 6 Miss Sian Thomas
ALP teacherMiss Emily Evans

                        

 

Staff Cefnogi / Support Staff 

Uwch Swyddog Cymorth Dysgu /

Senior Learning Support Officer

Mrs Victoria Edwards

Mrs Sarah Jenkins

Mrs Samantha Clement

Mrs Ruth Kadri

LSO

Mrs Elena Lewis

Mrs Christine Davies

LSA

Miss Claire John

Mrs Jane Richards

Mrs Carolyn Davidson

Mrs Ruth Kadri

Mrs Bethan Thurlow

Miss Nerys Thomas

Mrs Ceri Howells

Miss Sian Rushforth

 

 

Staff Swyddfa / Office Staff 
Rheolwr Swyddfa / Office ManagerMrs Susan Williams
Clerc Ysgol / School ClerkMs Justine Fahey

 

 

Goruchwylydd Safle / Site SupervisorMr Adrian Davies

 

 

 

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615