Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Blwyddyn 1/Year 1 - Miss G Jones

Dyma amserlen y dosbarth

Here is our class timetable

Dyma Alun yr Arth, Tedi'r Dosbarth.  Os ydych yn edrych ar ol Alun dros y penwythnos dewch a lluniau i'r ysgol ar gyfer ein arddangosfa 'Anturiaethau Alun'.

Here is Alun the class teddy.  If you are looking after Alun over the weekend please bring some photos into class so that we can add them to our display.

Rydym wedi bod yn brysur yn ail-gynllunio ac ail-drefnu'r dosbarth.

We have been busy re-planning and organising our classroom.

Llongyfarchiadau i'r disgyblion a fu'n llwyddiannus yn yr etholiadau ysgol

Congratulations to the pupils who were successful in the school election

Cyngor Ysgol / School Council - Nyah a Josie

Pwyllgor Eco / Eco Committiee - Emily a Kaiden

Pwyllgor Iechyd a Masnach Deg / Fairtrade and Healthy living Committiee - Emy a Rhys

Dathlu Dydd Mawrth Crempog yng Nghanolfan Fairfield /

Celebrating Pancake day at The FairField Centre.

Mabolgampau / Sportsday

Canolfan Treftadaeth Rhondda / Rhonddau Heritage Park

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615