Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Blwyddyn 4 a 5/Year 4 & 5 Mrs Cornish

 

Gweithdy dawns gyda Jen Angharad/dance workshop with Jen Angharad

Gwneud cacennau/baking cakes

Castell Henllys- Mehefin 22ain 2017

IMG_6517.MOV

Still image for this video

IMG_6547.MOV

Still image for this video

IMG_6549.MOV

Still image for this video

IMG_6555.MOV

Still image for this video

IMG_6563.MOV

Still image for this video

IMG_6559[2].MOV

Still image for this video

Diwrnod gemau Yr Urdd

Still image for this video

IMG_0432.MOV

Still image for this video

trim.04AB78DA-E499-46C5-AE86-EBE885535C85.MOV

Still image for this video

trim.6860DF08-42D9-4328-AB77-88F7F41820AF.MOV

Still image for this video

Diwrnod ffair gemau bwrdd Yr Urdd

Gyrru tecst i atgoffa'r rhieni a'r plant am y ffair

Rhannu ein iMovies i hysbysebu ein ffair

Paratoi ar gyfer ein diwrnod gemau bwrdd

Llythyr at rieni Cyfnod Allweddol 2 gan Ava

Llythyr Cyfnod Sylfaen gan Ieuan

Ymweliad â Sain Ffagan 

Siarter Iaith

 

Arhoswch i dderbyn canllawiau i wneud hwn yn yr ysgol!

Wait for instructions to do this questionnaire in school.

 

Holiadur Siarter Iaith:

 

https://siarteriaith.cymru/SiarterIaith/HS/Holiadur/Cwblhau/117/1ecbbadc-5063-44f7-974c-1b6094c31a02

Arbrawf Gwyddoniaeth. Beth sydd angen ar blanhigion i dyfu?

Gweithdy Cysawd Yr Haul, Yrdd 2017

Diwrnod Roald Dahl

 

Etholiadau yr ysgol. Dyma ni yn pleidleisio.

 

The school elections. Here we are voting.

Ein hymweliad â'r Odeon ym Mhenybont i weld 'The BFG'.

Am ffilm arbennig!

 

Our visit to the Odeon in Bridgend to see 'The BFG'.

What an amazing film! 

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615