Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Blwyddyn 6 / Yr 6 Mrs Coulthard

Ein Thema ni/ Our theme is:

 

 

 

 

Hwyl yn Aberafon/ Fun in Aberavon!

Hwyl yn Aberafon!!Fun in Aberavon!!

 

 

 

 

 

 

Ein Dosbarth/Our class

Etholiadau blwyddyn 6/Year 6 elections.

Hanes ein hysgol/Our school history gan/by Royston Thomas a/and Mai Jones

Ymweliad a chofadail y dref/ A visit to our local Cenotaph

Sesiwn ailgylchu gan hyfforddwyr ADA/A re-cyclying session from ADA training.

Gwasanaeth ysgol am y ryfel byd cyntaf gan Marc Griffiths/ A whole school assembly about the first world war by ventriloquist Marc Griffiths.

Wythnos bwyta'n iach/ Healthy eating week. Ymweliad o Heini/ A visit from Heini

Gweithdy busnes gan Mr Huw Guy/ Business workshop with Mr Huw Guy

Ymweliad a'r Amgueddfa yn Abertawe a theatr Dylan Thomas i weld y Bluen Wen/ A visit to Swansea muesum and Dylan Thomas's theatr Y Bluen Wen.

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615