Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Bl 4/5 - Yr 4/5 Miss Thomas

Ymweliad Traeth Aberafon

Ein 60 cyntaf! Llongyfarchiadau enfawr!

Mwynhau creu lolis iâ

Ein thema y tymor hon yw

 

Our theme this term is the

Gwersylla

Ymweliad addysgiadol i Sw Fryste

Ymweliad i'r llyfrgell

Diwrnod ailgylchu & Sioe pypedau

Enillwyr Cystadleuaethau Gwisg Nadoligaidd

rhan 1.MOV

Still image for this video

rhan 2.MOV

Still image for this video

rhan 3.MOV

Still image for this video
Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615