Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Llywodraethwyr / Governors

Dyma aelodau o'r Corff Llywodraethol presennol:

Here are the current members of the Governing Body:

 

Enw / NameReps

Mr Huw Jenkins (Cadeirydd/Chairperson)

huw.l.jenkins@icloud.com

Cymuned/

Community

Mr Robert Evans

(Is-Gadeirydd/Vice Chairperson)

Cymuned/

Community

Mrs Sarah Gwen Richards

Pennaeth / Headteacher
VacancyAALl / LEA
VacancyAALl / LEA
Mr Royston ThomasAALl / LEA
Cllr Adam Rees-Davies

Cymuned/

Community

Mrs Katherine Davies

Cymuned/

Community

Mr Karl Roberts

Rhiant/Parent
Mrs Catherine ReesRhiant/Parent
Mr Tony KadriRhiant/Parent
Mrs Rhian OwenRhiant/Parent

Mrs Samantha Clement

Staff Cynorthwyol/
Non-Teaching Staff

Mrs Rebecca Hawkins

Staff Addysgu/
Teaching Staff

 

 

 

Siarad gyda'r dysgwyr a staff / Talks with learners and staff

Siarad gyda'r dysgwyr / Talks with learners

Cyflwyniadau pwyllgorau'r ysgol / School's committees presentations

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615