Home Page

Llywodraethwyr / Governors

Dyma aelodau o'r Corff Llywodraethol presennol:

Here are the current members of the Governing Body:

 

Enw / Name Reps

Mr Huw Jenkins (Cadeirydd/Chairperson)

huw.jenkins@btconnect.com

Cymuned/

Community

Mrs Katherine Davies

(Is-Gadeirydd/Vice Chairperson)

Cymuned/

Community

Mrs Sarah Gwen Richards

Pennaeth / Headteacher
Mrs Fiona Roberts AALl / LEA
Mrs Mai Jones AALl / LEA
Mr Royston Thomas AALl / LEA
Vacancy

Cymuned/

Community

Mr Robert Evans

Cymuned/

Community

Vacancy

Rhiant/Parent
Mrs Catherine Rees Rhiant/Parent
Mr Tony Kadri Rhiant/Parent
Mrs Rhian Sterio Rhiant/Parent

Mrs Sarah Jenkins

Staff Cynorthwyol/
Non-Teaching Staff

Mrs Rebecca Hawkins

Staff Addysgu/
Teaching Staff

 

 

 

Siarad gyda'r dysgwyr a staff Mehefin 2018 / Talks with learners and staff June 2018

Siarad gyda'r dysgwyr Mehefin 2016 / Talks with learners July 2016

Cyflwyniadau pwyllgorau'r ysgol 07/16 / School's committees presentations 07/16