Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Blwyddyn 6/Year 6 Mrs Coulthard

 

 

 

Dathliadau diwrnod y llyfr/ World book day celebrations

Dathliad Dydd Gwyl Dewi, seremoni cadeirio/ St Davids day celebrations.

Ysbryd y pwll/ Drama about a spirit in the pits.

Ffair llwyddiannus blwyddyn 6 / Year 6 successful fair Codwn ni £513.30 / We raised £513.30

Daeth yr NSPCC i drafod gyda ni. The NSPCC visited us in year 6.

Dechrau ein busensau gyda help dyn busnes llwyddiannus Mr Howells/Starting our bu adventure with Mre Howells a succesful business man.

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615