Home Page

Meithrin / Nursery Mrs Hunt

Croeso i ddosbarth Meithrin Mrs Hunt

Welcome to Mrs Hunt's Nursery Class

 

Dyma ni!

Dyma ni! 1
Picture 1

Aethon ni am dro o gwmpas yr ysgol i gasglu dail, brigau a chonau'r Hydref.

We went for a walk around the school to collect leaves, twigs and pine cones.

 

Helfa'r Hydref / Autumn Hunt

Daeth Heini i ddawnsio gyda ni. Heini came to dance with us.

Daeth Heini i ddawnsio gyda ni. Heini came to dance with us. 1
Daeth Heini i ddawnsio gyda ni. Heini came to dance with us. 2
Daeth Heini i ddawnsio gyda ni. Heini came to dance with us. 3
Daeth Heini i ddawnsio gyda ni. Heini came to dance with us. 4
Daeth Heini i ddawnsio gyda ni. Heini came to dance with us. 5
Daeth Heini i ddawnsio gyda ni. Heini came to dance with us. 6
Daeth Heini i ddawnsio gyda ni. Heini came to dance with us. 7
Daeth Heini i ddawnsio gyda ni. Heini came to dance with us. 8

Rydyn ni wedi creu a blasu cebab llysiau. Mmmm! / We have created and tasted vegetable kebabs. Mmmm!

Helo Pydsi! / Hello Pudsey

Helo Pydsi! / Hello Pudsey 1
Helo Pydsi! / Hello Pudsey 2
Helo Pydsi! / Hello Pudsey 3
Helo Pydsi! / Hello Pudsey 4
Helo Pydsi! / Hello Pudsey 5
Helo Pydsi! / Hello Pudsey 6
Helo Pydsi! / Hello Pudsey 7
Helo Pydsi! / Hello Pudsey 8
Helo Pydsi! / Hello Pudsey 9

Daeth PC Evans i drafod Pobl sydd yn ein helpu ni. / PC Evans came to discuss People within our community who help us.

Llongyfarchiadau! Congratulations!

Enillydd y wisg Nadolig orau oedd Lexi Blower.

Winner of the best Christmas outfit was Lexi Blower.

Enillydd y dyluniad o siwmper orau oedd Caitlin Bevan.

Winner of the best jumper design was Caitlin Bevan.

Heddiw rydyn ni wedi creu roced tal! Mama mia!! Today we created a tall rocket! Mama mia!

Heddiw rydyn ni wedi creu roced tal! Mama mia!! Today we created a tall rocket! Mama mia! 1
Heddiw rydyn ni wedi creu roced tal! Mama mia!! Today we created a tall rocket! Mama mia! 2
Heddiw rydyn ni wedi creu roced tal! Mama mia!! Today we created a tall rocket! Mama mia! 3
Heddiw rydyn ni wedi creu roced tal! Mama mia!! Today we created a tall rocket! Mama mia! 4

Rydyn ni wedi creu dalfa bwyd er mwyn i'r adar cael bwyd yn ystod y gaeaf. We have created a bird feeder to feed the birds over the winter months.

Rydyn ni wedi chwilio am rifau o gylch y dosbarth. Dyma nhw. Ewch i chwilio am rifau yn y ty. We have been searching for numbers around the classroom. Search around your home fornumbers.

Rydyn ni wedi bod yn brysur ers y flwyddyn newydd. We have been very busy since the start of term.

Daeth bwystfilod bychain i'r ysgol. Minibeasts came to school.

Mae Pasg yn dod! Easter is coming!

Lluniau Mabolgampau /  Sports Day Photographs

Edrychwch ar luniau o'ch plant yn yr Oriel!

Take a look at your photographs in The Gallery!

Parti Tywysogion a Thywysogesau

Parti Tywysogion a Thywysogesau 1
Parti Tywysogion a Thywysogesau 2
Parti Tywysogion a Thywysogesau 3
Parti Tywysogion a Thywysogesau 4
Parti Tywysogion a Thywysogesau 5
Parti Tywysogion a Thywysogesau 6
Parti Tywysogion a Thywysogesau 7
Parti Tywysogion a Thywysogesau 8
Parti Tywysogion a Thywysogesau 9
Parti Tywysogion a Thywysogesau 10
Parti Tywysogion a Thywysogesau 11
Parti Tywysogion a Thywysogesau 12
Parti Tywysogion a Thywysogesau 13
Parti Tywysogion a Thywysogesau 14
Parti Tywysogion a Thywysogesau 15
Parti Tywysogion a Thywysogesau 16
Parti Tywysogion a Thywysogesau 17
Parti Tywysogion a Thywysogesau 18
Parti Tywysogion a Thywysogesau 19
Parti Tywysogion a Thywysogesau 20
Parti Tywysogion a Thywysogesau 21

a mwy / and more

a mwy / and more 1
a mwy / and more 2
a mwy / and more 3
a mwy / and more 4
a mwy / and more 5
a mwy / and more 6
a mwy / and more 7
a mwy / and more 8
a mwy / and more 9
a mwy / and more 10
a mwy / and more 11
a mwy / and more 12