Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Blwyddyn 6/Year 6 - Mr T Roberts

              

Croes o i dudalen Blwyddyn 6. Dosbarth brwdfrydig a bywiog. Chwech ar hugain o blant, 11 merch a 15 o Fechgyn. Grwp cyfeillgar a chreadigol. 

 

Welcome to Year 6's page. An enthusiastic and lively class. A friendly and creative group of twenty six pupils, 11 girls and 15 boys.  

Priordy Eweni

Taith Pen y Fan

Sioe Taith yr Iaith

Sesiwn recordio olaf gyda Martyn Geraint

Eisteddfod Ysgol

Gig Bronwen Lewis

Cyfansoddi gyda Martin Geraint // Composing with Martin Geraint

 

 

Ymweliad Cymdeithas Adeiladu y Principality / Principality Building Society's visit

 

Dysgu am bwysigrwydd cynilo! / Learning about the importance of saving!

Gwasanaeth y Cofio

E-ddiogelwch

Am dro i'r Cofeb

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615