Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Blwyddyn 3 a 4/Year 3 & 4 - Mrs R Davies-McHugh

Song of the Valleys / Cân y Cymoedd

Dewch i ddysgu'r gân yn barod i'w pherfformio a'i recordio ar Ddydd Iau 14eg o Fehefin.

Sing Loud v0.1.mp3

IMG_2018[1].MOV

Still image for this video

#EinCymoedd #OurValleys

Gweithgareddau creadigol Santes Dwynwen.

Santes Dwynwen creative activities.

Creu llwyau Caru allan o does. Creating Love spoons out of dough.

Beth yw Cariad i mi? Defnyddio'r 'app' WordFoto. What is Love? Using the WordFoto app.

Edrych ar y Tywydd. Gwaith thermomedr, geirfa ac idiomau a'r sgrin werdd!

Our Nation's favourite subject - The Weather!

Pwyso

Weighing

Defnyddio'r rhaglen Scratch i greu gem.

Using the Scratch programme to create a game.

Gwaith Prosiect Caneuon Cymraeg / Welsh song project work.

Gwaith Celf Y Swper Olaf gan Leonardo da Vinci / The Last Super by Leonardo da Vinci

Gwersi Yoga

Yoga lessons

Ein prosiect Ailgylchu

Our Recycling project

Gweithgareddau Rhifedd

Numeracy activities

Ymweliad Glenda Clwyd

Glenda Clwyd visits with her harps

Ymweliad â'r Pwll Mawr - Big Pit visit
Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615