Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Blwyddyn 1/Year 1 Miss Jones

 

Ein thema y tymor yma yw 'Fy Milltir Sgwar.'

Our theme for this term is 'My Square Mile.'

Ymweliad gan yr NSPCC / NSPCC visit.

'Speak out and Stay Safe'.

 

Gold - Marc Griffiths.

Cawsom fore llawn hwyl gyda Marc a'i ffrindiau yn dysgu am bwysigrwydd adnabod ein cryfderau a derbyn fod pawb yn wahanol.

We had a fun filled morning with Marc and his friends learning about the importance of recognising our strengths and accepting that everyone is different.

Etholiadau / Elections

Mae'r disgyblion wedi bod yn brysur yn paratoi a chyflwyno manifestos yw cyfoedion er mwyn ceisio ennill lle ar un o bwyllgorau'r ysgol.  Fe wnaeth pawb bleidleisio a dyma'r ymgeiswyr llwyddiannus:

 

The pupils have been busy writing manifestos and presenting them to their classmates in order to try and secure a place on one of the school committees.  All class members voted and here are the successful candidates:

Cyngor Ysgol / School Council - Libby a Daisy

Pwyllgor Eco / Eco Committiee - Eve a Willow

Pwyllgor Masnach Deg / Fairtrade Committiee  - Cellan a Phoebe

 

 

Ymweliad â pharc Maesteg / A visit to the park.

Llyfrgell Maesteg / Maesteg Library

Holi Mr Thomas am hanes yr ysgol

Questioning Mr Thomas about the schools history

Sioe 'Dillad yr Ymerawdwr'

Sioe Fflic a Fflac

Chwaraeon yr Urdd / Urdd sports

Martyn Geraint

Castell Caerdydd / Cardiff Castle

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615