Home Page

Blwyddyn 1/Year 1 Miss Jones

 

Ein thema y tymor yma yw 'Fy Milltir Sgwar.'

Our theme for this term is 'My Square Mile.'

Ymweliad gan yr NSPCC / NSPCC visit.

'Speak out and Stay Safe'.

 

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4

Gold - Marc Griffiths.

Cawsom fore llawn hwyl gyda Marc a'i ffrindiau yn dysgu am bwysigrwydd adnabod ein cryfderau a derbyn fod pawb yn wahanol.

We had a fun filled morning with Marc and his friends learning about the importance of recognising our strengths and accepting that everyone is different.

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6

Etholiadau / Elections

Mae'r disgyblion wedi bod yn brysur yn paratoi a chyflwyno manifestos yw cyfoedion er mwyn ceisio ennill lle ar un o bwyllgorau'r ysgol.  Fe wnaeth pawb bleidleisio a dyma'r ymgeiswyr llwyddiannus:

 

The pupils have been busy writing manifestos and presenting them to their classmates in order to try and secure a place on one of the school committees.  All class members voted and here are the successful candidates:

Cyngor Ysgol / School Council - Libby a Daisy

Pwyllgor Eco / Eco Committiee - Eve a Willow

Pwyllgor Masnach Deg / Fairtrade Committiee  - Cellan a Phoebe

 

 

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6

Ymweliad â pharc Maesteg / A visit to the park.

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 12
Picture 13
Picture 14
Picture 15
Picture 16
Picture 17
Picture 18
Picture 19
Picture 20
Picture 21
Picture 22
Picture 23
Picture 24
Picture 25
Picture 26
Picture 27
Picture 28
Picture 29
Picture 30
Picture 31
Picture 32
Picture 33
Picture 34
Picture 35
Picture 36
Picture 37

Llyfrgell Maesteg / Maesteg Library

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11

Holi Mr Thomas am hanes yr ysgol

Questioning Mr Thomas about the schools history

Picture 1
Picture 2

Sioe 'Dillad yr Ymerawdwr'

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6

Sioe Fflic a Fflac

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8

Chwaraeon yr Urdd / Urdd sports

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6

Martyn Geraint

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8

Castell Caerdydd / Cardiff Castle