Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Meithrin/Nursery Mrs Bartley

 

           

Croeso i'r Dosbarth Meithrin ~ Welcome to Nursery Class

Mae 28 o blant yn y dobsarth, 11 o fechgyn ac 17 o ferched ~ We have 28 children in our class, 11 boys and 17 girls!

Dyma ni ~ Here we are:

 

 

Mae 3 aelod o staff ~ There are 3 staff members

Dyma staff ein dosbarth ni ~ Here are the staff:

 

     

      Athrawes ~ Teacher      

Mrs Bartley

Cynorthwyydd ~ Class Assistant

Miss Thomas

Cynorthwyydd ~ Class Assistant

Mrs Richards

 

 

Dyma amserlen yr wythnos i'ch helpu chi i gofio'r pethau pwysig ~

Here is our weekly timetable to help you remember the important things

 

 

 

 

 

          

Dyma Enfys, sy'n mynd adref gyda 'Seren yr Wythnos' bob Dydd Gwener!

This is Enfys, who goes home with the 'Star of the Week' each Friday!

Enfys ~ Rainbow

Mae Enfys yn hoff iawn o liwiau (Cofiwch i ymarfer eich lliwiau yn barod i Enfys):

Enfys loves colours (Remember to practice your colours ready for Enfys): 

 

Coch    oren    melyn    du    glas    gwyrdd    porffor    pinc    llwyd    gwyn

 

 

Dyma 'Seren yr Wythnos' ~ Here is our 'Star of the Week':

 

 

                                                                                                                                     

 

 

Mwynhewch y penwythnos! Enjoy the Weekend!

 

 

 

 

 

 

                             

 

Rydyn ni'n mwynhau dathlu Penblwyddi. Gwisgo'r het penblwydd hapus, gwneud dymuniad, chwythu'r canhwyllau... a chanu penblwydd hapus wrth gwrs!

We enjoy celebrating birthdays. Wearing the birthday hat, make a wish and blow out the candles ... and singing 'Penblwydd hapus' of course!

 

 

Penblwydd hapus i ti,

Penblwydd hapus i ti,

Penblwydd hapus i ......,

Penblwydd hapus i ti!

Hip pip hwre!!!!!!!!!!

 

                                 


 

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615