Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Blwyddyn 5 a 6/Year 5 & 6 Mrs Lewis

 

Prosiect Creadigol - Y Ferch o Gefn Ydfa

13.1.17

Gweithgareddau'r  Wythnos:

  • Gweithdy sgriptio gyda Mr Aled Richards (Dadansoddi golygfeydd ffilm dawel o stori 'Y Ferch o Gefn Ydfa')
  • Tebygolrwydd
  • Cymharu chwedlau 'Y Ferch o Gefn Ydfa' ac 'Y Ferch o'r Sgêr'
  • Cynllunio arbrawf wyddonol - Darganfod pa ddefnydd yw'r ynysydd orau

2.12.16

Wythnos gyffrous dros ben!

  • Roedd sioeau Blwyddyn 4, 5 a 6 yn fendigedig! Cawsom lawer o hwyl yn perfformio ac yn gwylio sioeau ein gilydd. Llongyfarchiadau bawb!
  • Daeth Mr Danny Grehan eto i weithio gyda'r sgrin werdd i ffilmio golygfeydd o stori 'Y Ferch o Gefn Ydfa'.
  • Mwynheuodd Blwyddyn 6 wersi Cymraeg, Saesneg a Mathemateg yn ystod y diwrnod pontio yn Ysgol Llangynwyd.
  • Cafodd y bechgyn gyfle gwych i gymryd rhan mewn gweithdy Comic.
  • Cawsom hwyl yn creu darlun silhouette o ffrwydriad yn y pwll glo.

 

Hwyl am y tro,

Blwyddyn 5 a 6 Mrs Lewis

18.11.16

 

Dyma ein gweithgareddau yn ystod yr wythnos:

 

.Rhannu a rhannu hir

.Ysgrifennu ymson Ann Thomas (Y Ferch o Gefn Ydfa)

.Gweithgareddau drama gyda Mr Danny Grehan- actio stori Penfelen a'r Tri Arth

.Ymchwilio i'n busnes a chynllunio

.Ymarferion sioeau Nadolig

.Gala nofio ym mhwll Maesteg

 

 

 

 

Ysbryd y Pwll

Pwll Mawr

Ymweliad Robert Record
Gweithdy Tetrahedron
Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615