Home Page

Blwyddyn 5 a 6/Year 5 & 6 Mrs Lewis

 

Prosiect Creadigol - Y Ferch o Gefn Ydfa

Prosiect Creadigol - Y Ferch o Gefn Ydfa 1
Prosiect Creadigol - Y Ferch o Gefn Ydfa 2
Prosiect Creadigol - Y Ferch o Gefn Ydfa 3
Prosiect Creadigol - Y Ferch o Gefn Ydfa 4
Prosiect Creadigol - Y Ferch o Gefn Ydfa 5
Prosiect Creadigol - Y Ferch o Gefn Ydfa 6
Prosiect Creadigol - Y Ferch o Gefn Ydfa 7
Prosiect Creadigol - Y Ferch o Gefn Ydfa 8
Prosiect Creadigol - Y Ferch o Gefn Ydfa 9
Prosiect Creadigol - Y Ferch o Gefn Ydfa 10
Prosiect Creadigol - Y Ferch o Gefn Ydfa 11
Prosiect Creadigol - Y Ferch o Gefn Ydfa 12
Prosiect Creadigol - Y Ferch o Gefn Ydfa 13
Prosiect Creadigol - Y Ferch o Gefn Ydfa 14
Prosiect Creadigol - Y Ferch o Gefn Ydfa 15
Prosiect Creadigol - Y Ferch o Gefn Ydfa 16
Prosiect Creadigol - Y Ferch o Gefn Ydfa 17
Prosiect Creadigol - Y Ferch o Gefn Ydfa 18

13.1.17

Gweithgareddau'r  Wythnos:

  • Gweithdy sgriptio gyda Mr Aled Richards (Dadansoddi golygfeydd ffilm dawel o stori 'Y Ferch o Gefn Ydfa')
  • Tebygolrwydd
  • Cymharu chwedlau 'Y Ferch o Gefn Ydfa' ac 'Y Ferch o'r Sgêr'
  • Cynllunio arbrawf wyddonol - Darganfod pa ddefnydd yw'r ynysydd orau

2.12.16

Wythnos gyffrous dros ben!

  • Roedd sioeau Blwyddyn 4, 5 a 6 yn fendigedig! Cawsom lawer o hwyl yn perfformio ac yn gwylio sioeau ein gilydd. Llongyfarchiadau bawb!
  • Daeth Mr Danny Grehan eto i weithio gyda'r sgrin werdd i ffilmio golygfeydd o stori 'Y Ferch o Gefn Ydfa'.
  • Mwynheuodd Blwyddyn 6 wersi Cymraeg, Saesneg a Mathemateg yn ystod y diwrnod pontio yn Ysgol Llangynwyd.
  • Cafodd y bechgyn gyfle gwych i gymryd rhan mewn gweithdy Comic.
  • Cawsom hwyl yn creu darlun silhouette o ffrwydriad yn y pwll glo.

 

Hwyl am y tro,

Blwyddyn 5 a 6 Mrs Lewis

18.11.16

 

Dyma ein gweithgareddau yn ystod yr wythnos:

 

.Rhannu a rhannu hir

.Ysgrifennu ymson Ann Thomas (Y Ferch o Gefn Ydfa)

.Gweithgareddau drama gyda Mr Danny Grehan- actio stori Penfelen a'r Tri Arth

.Ymchwilio i'n busnes a chynllunio

.Ymarferion sioeau Nadolig

.Gala nofio ym mhwll Maesteg

 

 

 

 

Ysbryd y Pwll

Ysbryd y Pwll 1
Ysbryd y Pwll 2
Ysbryd y Pwll 3
Ysbryd y Pwll 4
Ysbryd y Pwll 5
Ysbryd y Pwll 6
Ysbryd y Pwll 7
Ysbryd y Pwll 8
Ysbryd y Pwll 9
Ysbryd y Pwll 10
Ysbryd y Pwll 11
Ysbryd y Pwll 12
Ysbryd y Pwll 13
Ysbryd y Pwll 14
Ysbryd y Pwll 15
Ysbryd y Pwll 16
Ysbryd y Pwll 17
Ysbryd y Pwll 18
Ysbryd y Pwll 19
Ysbryd y Pwll 20
Ysbryd y Pwll 21
Ysbryd y Pwll 22
Ysbryd y Pwll 23
Ysbryd y Pwll 24
Ysbryd y Pwll 25
Ysbryd y Pwll 26
Ysbryd y Pwll 27
Ysbryd y Pwll 28
Ysbryd y Pwll 29
Ysbryd y Pwll 30
Ysbryd y Pwll 31
Ysbryd y Pwll 32
Ysbryd y Pwll 33

Pwll Mawr

Pwll Mawr 1
Pwll Mawr 2
Pwll Mawr 3
Pwll Mawr 4
Pwll Mawr 5
Pwll Mawr 6
Pwll Mawr 7
Pwll Mawr 8
Ymweliad Robert Record
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Gweithdy Tetrahedron
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6