Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Blwyddyn 1 a 2/Year 1 & 2 - Miss R Hicks

 

Add block

Dyma Mici'r Mwnci ~ mae'n mynd adref pob dydd Gwener gyda Seren yr Wythnos.

                                       

Here is Mici Mwnci our class mascot who likes to go home with our Star of the Week every Friday.

Swpertaten i'r Adwy!!! - Supertato to the Rescue!!!

Hwyl y Nadolig - Christmas Festivities

...a hefyd!....and also...!

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615