Home Page

Blwyddyn 2 / Yr 2 Mr Price

Croeso i Ddosbarth Mr. Price!

Welcome to Mr. Price's Class!

 

 

Mr. Peter Price

Mr. Peter Price 1

Cynorthwywyr y Dosbarth: Mrs. Ceri Howells a Mr. Jason Rees

Cynorthwywyr y Dosbarth: Mrs. Ceri Howells a Mr. Jason Rees 1
Cynorthwywyr y Dosbarth: Mrs. Ceri Howells a Mr. Jason Rees 2

Ein thema y tymor hwn / Our theme this term

HAPUSRWYDD / HAPPINESS

Tabl y Mis

x2

Dysgwch y tabl isod!

 

0 x 2 = 0

1 x 2 = 2

2 x 2 = 4

3 x 2 = 6

4 x 2 = 8

5 x 2 = 10

6 x 2 = 2

 7 x 2 = 14

8 x 2 = 16

9 x 2 = 18

10 x 2 = 20

11 x 2 = 22

12 x 2 = 24

 

 

Meic y mwnci! Mae Meic yn ffrind i bawb yn y dosbarth!

Meic y mwnci! Mae Meic yn ffrind i bawb yn y dosbarth! 1

Mae Meic yn dweud DARLLEN!

Mike says READ!

Numicon yw'r Orau!  Numicon is the Best!

Rydyn ni'n hoffi dyblu rhifau ym Mlwyddyn 2.

Rydyn ni'n hoffi dyblu rhifau ym Mlwyddyn 2. 1
Rydyn ni'n hoffi dyblu rhifau ym Mlwyddyn 2. 2
Rydyn ni'n hoffi dyblu rhifau ym Mlwyddyn 2. 3
Rydyn ni'n hoffi dyblu rhifau ym Mlwyddyn 2. 4
Picture 1
Picture 2

Beth ydy dwbl ........?

 

dwbl 1 = ?

dwbl 2 = ?

dwbl 3 = ?

dwbl 4 = ?

dwbl 5 = ?

dwbl 6 = ?

Picture 1
Picture 2

Adeiladu Pentref

Adeiladu Pentref 1
Adeiladu Pentref 2

Beth ydy dwbl .....?

 

dwbl 10 =

dwbl 20 =

dwbl 30 =

dwbl 40 =

dwbl 50 =

dwbl 60 =

 

Picture 1
Picture 2

Dawns y Rhifau / The Number Dance

Dawns y Rhifau / The Number Dance 1
Dawns y Rhifau / The Number Dance 2

100 + 20 + 6 = 126

 

200 + 50 + 3 = 253

 

300 + 70 + 4 = ?

 

500 + 60 + 1 = ?

 

400 + 30 + 8 = ?

 

 

Picture 1
Picture 2

Cofiwch eich gwisg Addysg Gorfforol POB Dydd Mercher!!

Remember your P.E. kit EVERY Wednesday!!

Cadw'n heini! / Keep fit!

Y Cawr Mwya CRAND yn y Dre

Y Cawr Mwya CRAND yn y Dre 1

crys crand

 

trowsus crand

 

tei streipiog crand

 

pâr o esgidiau gloyw crand

 

pâr o sanau crand a drud

 

gwregys crand o ledr gwych

 

 

Geirfa Pie Corbett

 

Un tro / Amser maith yn ôl

 

Roedd

 

Yna

 

Ond

 

Achos

 

Ac yn wir i chi

 

Yn ffodus

 

Yn anffodus

 

Wedyn

 

Felly

 

Yn olaf

Sgiliau Llafar - Cynhyrchu stori gan ddefnyddio 'Puppet Pals' / Oracy Skills - Creating a story through using Puppet Pals

Sgiliau Llafar - Cynhyrchu stori gan ddefnyddio 'Puppet Pals' / Oracy Skills - Creating a story through using Puppet Pals 1
Sgiliau Llafar - Cynhyrchu stori gan ddefnyddio 'Puppet Pals' / Oracy Skills - Creating a story through using Puppet Pals 2

Pawb yn cael hwyl! / Everyone having fun!

Pawb yn cael hwyl! / Everyone having fun! 1

Drama y Cawr Mwya CRAND yn y Dre

Drama y Cawr Mwya CRAND yn y Dre 1
Drama y Cawr Mwya CRAND yn y Dre 2
Picture 1
Picture 2

Sgiliau Creadigol - Cymeriadau allan o stori / Creative Skills - Characters out of a story

Sgiliau Creadigol - Cymeriadau allan o stori / Creative Skills - Characters out of a story 1
Sgiliau Creadigol - Cymeriadau allan o stori / Creative Skills - Characters out of a story 2
Picture 1
Picture 2

Cofiwch i ddarllen pob dydd er mwyn gwella!!!

Remember to read everyday to improve!!!

Picture 1
Picture 2

Sgiliau Llafar / Rhifedd - Parasiwt / Oracy / Numeracy Skills - Parachute

Sgiliau Llafar / Rhifedd - Parasiwt / Oracy / Numeracy Skills - Parachute 1

Gwahoddiad i barti Meic y mwnci! / Mike the monkey's party invitation!

Disgyblion Blwyddyn 2 / Year 2 pupils

Dydd Gwener, Hydref 3ydd / Friday, October 3rd

11:00y.b. - 12:00y.p. / 11:00a.m. - 12:00p.m.

Hip hip hŵre!!!

 

Hetiau Parti Arbennig! Special Party Hats!

Hetiau Parti Arbennig! Special Party Hats! 1
Hetiau Parti Arbennig! Special Party Hats! 2

Sgiliau Llafar - Adrodd stori drwy chwarae / Oracy Skills - Telling a story through play

Sgiliau Llafar - Adrodd stori drwy chwarae / Oracy Skills - Telling a story through play 1
Sgiliau Llafar - Adrodd stori drwy chwarae / Oracy Skills - Telling a story through play 2

Gallwch chi arlunio siapiau 2D?

Can you draw 2D shapes?

 

triongl / triangle

 

sgwâr / square

 

petryal / rectangle

 

cylch / circle

 

pentagon / pentagon

 

rhombws / rhombus

 

no

Picture 1
Picture 2
Picture 3

Y Rhyfel Byd Cyntaf

The First World War

1914 -1918

100 mlynedd / 100 years

Anifeiliad Arwrol y Cyfnod

Heroic Animals of the Time

Picture 1

Y Babell Ddarllen / The Reading Tent

Y Babell Ddarllen / The Reading Tent 1

Darllenwch bob dydd!!!

Read everyday!!!

Picture 1

Trefnolion / Ordinal Numerals

1af = cyntaf

2il = ail

3ydd = trydydd

4ydd = pedwerydd

5ed = pumed

6ed = chweched

7fed = seithfed

8fed = wythfed

9fed = nawfed

10fed = degfed

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4