Home Page

Derbyn/Reception Mrs Bartley

Mabolgampau'r dosbarthiadau derbyn 2016

Sgorio gôl! Scoring a goal! 

Daeth Carys John o gwmni 'Ffa La La' i'n difyrru ni.

Carys John from the 'Ffa La La' company came to entertain us.

Daeth parsel i'n dosbarth - lindys! Edrychwch sut maent wedi tyfu a newid i mewn i bili-palod!

A parcel came to our class - caterpillars! Look at how they have grown and changed into butterflies!

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 12
Picture 13
Picture 14
Picture 15
Picture 16

Arbrofion iâ Ice experiments

Hwyl a sbri yn dysgu am deimladau gwahanol ar falwnau.

Fun and games learning about different emotions on balloons.

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 12
Picture 13
Picture 14
Picture 15
Picture 16
Picture 17
Picture 18
Picture 19
Picture 20
Picture 21
Picture 22
Picture 23
Picture 24
Picture 25
Picture 26
Picture 27
Picture 28

Aethon ni am dro o gwmpas yr ysgol.

We went for a walk around the school.

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 12
Picture 13
Picture 14
Picture 15
Picture 16
Picture 17
Picture 18
Picture 19
Picture 20
Picture 21

Edrychwch ar ein hofferynnau! Look at our musical instruments!

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 12
Picture 13
Picture 14
Picture 15
Picture 16

Gwnaethon ni gebabs ffrwythau iachus yn defnyddio patrymau ailadroddus - mmm!

We made healthy fruit kebabs using repeating patterns - mmm!

 

Datblygu sgiliau iaith Developing language skills

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9

Celf a chrefft wrth astudio gwlad Brasil Art and craft based on studying Brazil.

Datblygu sgiliau mathemategol Developing mathematical skills.

Lluniau'r Fari Lwyd Pictures of the Fari Lwyd

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6

Dysgu enwau siapiau solet drwy adeiladu modelau.

Learning the names of solid shapes through building models.

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10

Datblygu sgiliau corfforol a dysgu arddodiaid Developing physical skills and learning prepositions.

Crempogau! Mmmm! Pancakes!

Adar ysglyfaethus Birds of prey

Daeth Tecnicwest i wneud sesiwn gerddorol gyda ni.

Techniquest came to do a musical session with us.

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10

Ein sioe Nadolig Our Christmas show