Home Page

Blwyddyn 3 / Yr 3 Mrs Cornish

 

 

 

 

 

 

Dyma amserlen y dosbarth:

Here is the class timetable:

 

 

Ein Thema y tymor yma yw:

Our theme this term is:

 

 

 

 

Ar ddechrau'r tymor buon ni ar ymweliad i'r Stadiwm Liberty. Dewch i weld ein lluniau isod!

 

At the beginning of term we visited the Liberty Stadium. Come and see the pictures of our visit below!

 

 

 

Dyma adroddiadau Ffion a Jayd'n o'n taith i Stadiwm Liberty!

Here are Ffion and Jayd'n's reports following our trip to the Liberty Stadium!

 

 

Adroddiad Ffion

Adroddiad Jayd'n

Ein Thema tan ddiwedd y tymor yma yw:

Our theme until the end of this term is: