Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Gwefan Dysgu Gartref - Home Learning Website

Cofiwch ymweld a'n gwefan dysgu gartref am weithgareddau a syniadau o sut i gefnogi'ch plentyn.

 

Don't forget to visit our home learning website for activities and ideas ton how to support your child at home during the school closures.

 

https://sites.google.com/hwbcymru.net/cynwydsant-remotelearning/hafan

 

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615